Webinar: Fondsfinans Fornybar Energi – En investering for fremtiden

Oslo, 18. mars 2021

Forvalter Tor Thorsen presenterte i dag Fondsfinans Fornybar Energi og markedsutsiktene for sektoren.
Se opptak av webinaret under (24 min).

Les mer om Fondsfinans Fornybar Energi.