Volatile markeder – kampen mot inflasjonen

Publisert 20.06.2022

Inflasjonen har ikke vært høyere de siste 40 årene i USA, og er på det høyeste nivået i Eurosonen siden Euro ble innført som valuta. Hvordan påvirker dette kapitalmarkedene?

Fortsatt høy inflasjon tilsier at pengepolitikken vil bli strammet kraftig inn (med økte renter), og sentralbankenes balanser vil bli redusert (kvantitativ innstramming) mange steder.

Etter børsfallet under pandemien har vi sett en solid gjeninnhentning i verdens aksjemarkeder, men rundt nyttår snudde utviklingen i takt med økende inflasjon og renter. Det amerikanske (S&P 500) og Europeiske aksjemarkedet (Stoxx 600) er nå ned over 20% fra toppen, og den teknologitunge indeksen Nasdaq Composite er ned over 30%.

Et høyere rentenivå er i all hovedsak ikke positivt for aksjemarkedet, og spesielt negativt er det for høyt prisede teknologiselskaper med inntjening langt inn i fremtiden. Det norske aksjemarkedet har derimot falt betydelig mindre i år, drevet av en høy etterspørsel etter energi og olje til høye prisnivåer.

I rentemarkedet har vi også sett en volatil utvikling de siste månedene, drevet av flere selgere i markedet og økte risikopåslag. I Europa er kredittpåslagene kommet opp i nivåer vi sist så under den første nedstengning grunnet Covid-19 i mars 2020.

Spesielt den svenske eiendomssektoren har sett en kraftig reprising som et resultat av høyere rentenivåer, og dermed høyere refinansieringskostnader. Dette slår negativt ut for eiendomsprosjekter med en lav løpende avkastning, som nærmest er avhengig av et lavrentescenario. Våre høyrentefond har en lav andel eksponering mot eiendom.

Obligasjonene i våre høyrentefond gir nå betydelig høyere løpende avkastning (yield) enn ved starten på året. Vårt største høyrentefond Fondsfinans Kreditt har nå en beregnet løpende avkastning etter kostnader på 8,5% (per 17.06.22). Det er vanskelig å spå når stemningen i markedet snur, men det kan være det blir gode kjøpsmuligheter i tiden som kommer, slik det også har vært etter tidligere fall.

Les også: Slik påvirkes rentefond når renten stiger

Har du noen spørsmål? Ta kontakt på 23 11 30 00 eller fondsinvestor@fondsfinans.no  

  • Denne informasjonen er utarbeidet i markedsføringsøyemed. Vi anbefaler å lese nøkkelinformasjonsark og prospekt for fondet på våre nettsider for ytterligere detaljer.
  • Det er knyttet risiko til investeringer i rentefond på grunn av blant annet kredittrisiko, likviditetsrisiko og renterisiko. Effektiv rente vil kunne endres fra dag til dag, og er derfor ingen garanti for avkastningen i perioden den er beregnet for.