To nye fond inn i våre anbefalte porteføljer!

Publisert 01.04.2022

Våre anbefalte porteføljer består av ulike kombinasjoner av våre fond, og er satt sammen etter forskjellig krav til avkastning, risiko og sparehorisont. Hovedmålet med en diversifisert portefølje er å redusere risikoen uten at den forventede avkastningen blir lavere. Vi mener nå det er riktig å inkludere to nye fond i våre anbefalinger.

Fondsfinans Fornybar Energi – et passende fond for våre anbefalte porteføljer?

Vi mener tiden er inne for å inkludere dette fondet i våre anbefalte porteføljer, men kun i de to anbefalingene tilpasset en lang sparehorisont og høy risikoappetitt. Ved å inkludere Fondsfinans Fornybar Energi i en portefølje følger vi vår underliggende investeringsfilosofi om å investere i selskaper som er godt posisjonert for de langsiktige globale trendene. Det grønne skiftet er en slik megatrend og vi mener at en investering i et slikt globalt bransjefond kan være meget attraktivt for en langsiktig investor.

Ifølge FNs Klimapanel må vi oppnå netto null-utslipp innen 2050 for å begrense global oppvarming til ned mot 1,5 grader og avverge de verste konsekvensene av klimaendring.

For at man skal nå netto null – og 1,5 graders målet er vi nødt til å avkarbonisere hele økonomien. Verden må (og skal) markant øke andelen fornybar energi, redusere oljebruken, kutte ut kull og gjøre industrielle prosesser mye mer energieffektive. Verden er nå i en fase med kraftig teknologiutvikling drevet i stor grad av politiske insentiver for å endre energikildene. Her har vi globale avtaler som Parisavtalen og Glasgow Climate Pact, så vel som mer regionale initiativer som EUs «Green Deal».

Vi forventer at slike initiativer vil påvirke kapitalflyt og prising av selskaper med aktiviteter definert av blant annet EU som bærekraftig.

Russlands forferdelige invasjon i Ukraina har i tillegg ført til at de fleste land i Europa nå nylig har besluttet å bli uavhengig av russisk olje og gass innen kort tid. I mars kom EU-kommisjonen med en ny plan kalt «RePower EU». Ifølge planen skal Europa være helt uavhengig av russisk fossilt brennstoff innen 2030. Blant de foreslåtte initiativene for å redusere gass-avhengigheten allerede fra 2022 finner vi økt storskala satsing på vind og sol, solceller på tak på private hjem, energieffektivisering, økt produksjon av biometan og betydelig økt bruk av varmepumper.

Dette kan bidra til å fremskynde investeringer innen fornybar energi.

Vi tror at med den forventede veksten innen sektoren vil en investering i Fondsfinans Fornybar Energi være et godt tilskudd til enhver portefølje med lang investeringshorisont. Vi endrer derfor sammensetningen av våre to anbefalte porteføljer, Fondsfinans Offensiv og Fondsfinans Offensiv +, til også å inkludere dette aksjefondet.

Fondsfinans Utbytte, med fokus på kvalitet og utbytte

Fondsfinans Utbytte investerer fortrinnsvis i fornuftig prisede kvalitetsselskaper med høy kapitalavkastning, solid balanse og langsiktig potensial til å betale utbytte. Et slikt norsk aktivt utbyttefond vil passe investorer som søker eksponering mot norsk økonomi, og som samtidig verdsetter de defensive egenskapene som kvalitet- og utbyttefaktorene representerer. I perioden 1977-2017 viser Morgan Stanley World Indeks at utbyttebetalende selskaper har levert bedre avkastning enn markedet generelt og med lavere kurssvingninger i perioden.

Forvaltningsstrategien til Fondsfinans Utbytte har vist seg å fungere godt, og har siden oppstart gitt en totalavkastning på hele 70,2% (23,2% årlig annualisert). Til sammenligning har Oslo Børs fondsindeks gitt en avkastning i samme periode på 42,4% (14,9% annualisert).* Vi mener nå at mange norske kvalitetsselskaper er relativt rimelig priset og ligger an til å gi en god avkastning over tid. Vi inkluderer derfor fondet i to av våre anbefalte porteføljer, Fondsfinans Offensiv og Fondsfinans Offensiv +.

Les mer om våre 5 anbefalte porteføljer her

Anbefalingene er endret fra og med 1. april 2022.

*Kilde Morningstar 12.09.2019-30.03.2022