Seminar: Aksjesparkonto – Endelig noe positivt rundt skatt for norske investorer

Publisert 09.12.2016

Vi inviterer til seminar torsdag 15. desember for å fortelle mer om aksjesparkonto.

Regjeringen etablerer en ordning der personlige skattytere kan opprette en aksjesparekonto. Ordningen vil fungere slik at gevinster fra børsnoterte aksjer og aksjefondsandeler på kontoen ikke skattlegges i forbindelse med realisasjon, men først når gevinsten tas ut av kontoen. Det vil i 2017 være en gunstig overgangsordning for eksisterende plasseringer inn i aksjesparekonto.

Formålet er å gjøre det enklere og mer gunstig for privatpersoner å omfordele sparemidler i aksjer, og på den måten bidra til å gjøre det mer attraktivt å investere i aksjer.

Så snart alt regelverk rundt dette er fastlagt vil vi tilby Aksjesparekonto i samarbeid med VPS.

Vi ønsker å sette deg inn i hvilke muligheter som åpner seg for deg som investor.

Fordragsholdere er administrerende direktør Ivar Qvist i Fondsfinans Kapitalforvaltning og Ketil Qvam Andersen fra Verdipapirsentralen (VPS)

Det serveres gløgg og pepperkaker.

Meld deg på ved å sende oss en mail eller ring oss på 23113050