Redningspakker og håp om bedring

Oslo, 31. mars 2020

De siste dagene har vært preget av en forsiktig optimisme etter et rekordraskt fall i verdens aksje- og kredittmarkeder. Historisk store redningspakker, og tegn til at viruset kan begrenses gjør veien kort fra frykt til håp.

Det ser ut til at Kina er i ferd med å få kontroll over koronaviruset, og verdens øyne er nå rettet mot USA og deres håndtering av epidemien. Sentralbanker verden over nærmest konkurrerer i å gi de største redningspakkene, og det kan se ut til at investorer skimter et svakt lys i enden av tunnelen.

Vi har den siste tiden fått mange henvendelser fra kunder som er interessert i utviklingen i aksje- og kredittmarkedene. Etter et par uker med nettosalg fra investorer, ser vi nå en tendens til at kjøperne er tilbake. Noen aktuelle spørsmål vi mottar om dagen er: 

Hvilke aksjefond har mest potensiale når vi har nådd bunnen?

Avkastningen så langt i år varierer betydelig mellom våre aksjefond og investeringer i utenlandsk valuta har fått drahjelp av en svak kronekurs. Fondsfinans Global Helse er faktisk det eneste aksjefondet med positiv avkastning hittil i år.

En svak oljepris og spredningen av koronaviruset har gitt en ekstra hard medfart for energitunge Oslo Børs som er ned -24% fra årets start. Dersom oljeprisen stiger igjen og vi får se en gjenåpning av økonomien vil vi forvente at våre norske aksjefond  (Fondsfinans Norge og Fondsfinans Utbytte) vil få en god utvikling.

Våre anbefalte porteføljer er fortsatt gjeldende for å diversifisere risikoen på ulike aktivaklasser, bransjer og geografiske områder. Se våre fem ulike anbefalte porteføljer som er satt sammen etter forskjellig krav til risiko og tidshorisont.

Er det vanlig at høyrentemarkedet faller så mye?

Investeringer i høyrentefond svinger vanligvis vesentlig mindre enn investeringer i aksjefond, og er derfor mindre risikable. Men høyrentemarkedet kan til tider være mindre likvid enn aksjemarkedet. På dager med stort salgspress og ekstremt dårlig likviditet vil høyrentemarkedet kunne falle relativt mye. Det kan nå se ut som høyrenteobligasjoner har falt for mye sammenlignet med aksjer.

Les også: Likviditestørke i kredittmarkedene – hvorfor faller høyrentefond i verdi?

Utviklingen den siste tiden har vært ekstrem og spesielt rask sammenlignet med tidligere nedturer i høyrentemarkedet. Ser vi på de historiske fallene for høyrente-kategorien hos Morningstar ser vi at dette fallet allerede har vært både raskere og større.

Den siste uken har vi endelig sett etterlengtede positive dager for våre høyrentefond som følge av at likviditeten er tilbake i markedene. Norges Bank intervensjon i valutamarkedet, ved kjøp av norske kroner, og gjenopprettelsen av Statens obligasjonsfond har vært en viktig årsak til bedret likviditet.

Er det nå på tide å kjøpe høyrenteobligasjoner?

Det beste tidspunktet å investere i høyrentemarkedet er når det ser som mørkest ut, like før det blir bedre. Selv om det fremdeles er stor usikkerhet er det tegn til optimisme.

Likviditetskrisen er på vei til å gå over, og markedet fungerer igjen. Statens obligasjonsfond har kommet på banen, og det har vært et merkbart skifte i kredittmarkedet de siste dagene. Det er nå flere kjøpere enn selgere. Vi tror at likviditeten vil bedre seg ytterligere fremover, og at obligasjonskursene derfor vil stige.

Hvor dyp og langvarig denne globale resesjonen blir er det ingen som kan vite sikkert på det nåværende tidspunkt. Enkelte selskaper vil selvsagt havne i økonomiske problemer nå som verdensøkonomien stopper opp. Vi mener at vi har en god portefølje som vil klare seg relativt godt. Porteføljene har nå svært høy løpende rente, og vil kunne tåle et visst nivå av konkurser uten at avkastningen blir svak. 

Vi krysser fingrene for at man raskt finner gode metoder å håndtere den globale virusproblematikken på, slik at økonomisk aktivitet kan ta seg opp. I tillegg er det lov å håpe på at OPEC+ finner tilbake til forhandlingsbordet slik at oljelagrene ikke stiger mer enn nødvendig.

Myndighetene i de fleste land har tråkket skikkelig til for å demme opp for produksjons- og etterspørselsbortfallet som virusbekjempelsen skaper. Det vil utvilsomt dempe nedturen.

Obligasjonene i våre høyrentefond gir nå betydelig høyere løpende avkastning (yield) enn ved starten på året. Fondsfinans Kreditt har nå en beregnet løpende avkastning etter kostnader* på 17,6%. Tilsvarende for Fondsfinans High Yield er 20,7%. I et mellomlangsiktig perspektiv mener vi kjøp av høyrentefond nå fremstår som meget fornuftig.

Har du noen spørsmål er vi alltid tilgjengelige på 23 11 30 00 eller fondsinvestor@fondsfinans.no

* per 30. mars 2020. Beregningene er basert på at yield per verdipapir er begrenset til maksimalt 40%. Løpende rente er påvirket av en rekke faktorer og er ingen garanti for fremtidig avkastning.