Oppdaterte prospekter

Publisert 06.05.2021

På styremøtet 4. mai ble prospektene til Fondsfinans Kreditt og Fondsfinans High Yield oppdatert. Det var kun mindre justeringer i prospektet til Fondsfinans Kreditt mens det i prospektet til Fondsfinans High Yield nå åpnes for at fondet kan kjøpe obligasjoner med en lavere rating enn CCC. Fondet kan samlet ikke ha mer enn 10% av forvaltningskapitalen i obligasjoner med lavere rating enn CCC og i aksjer.

Begge de andelseiervalgte styrerepresentantene stemte for endringen.