Oppdaterte prospekter

Publisert 09.10.2020

Prospektene til fond forvaltet av Fondsfinans Kapitalforvaltning er oppdatert med følgende:

  • Oppdatering av forvalterteam og ansvarlig forvalter
  • Oppdatert risikoklassifisering basert på tall per 30.09.20
  • Oppdatert beskrivelse av våre eksklusjonskriterier, hvor eksklusjon av våpen er oppdatert til: «Vi utelukker investeringer i selskaper som produserer våpen som ved normal anvendelse bryter med grunnleggende humanitære prinsipper. Dette gjelder i praksis selskaper som produserer sentrale komponenter til kjernevåpen, klasevåpen og antipersonell landminer.» Dette er i tråd med standard i markedet, Etikkrådet til Statens pensjonsfond utland og internasjonale standarder og konvensjoner