Oppdatering av prospekter og nøkkelinformasjon

Oslo, 16. mars 2021

Prospekter og nøkkelinformasjon for alle våre fond ble oppdatert per 9. mars. Det er ingen vesentlige endringer i prospektene, så hovedsakelig er det årlig oppdatering av innhold. For Fondsfinans Aktiv 60/40 er referanseindeks fjernet, da Oslo Børs har sluttet å levere renteindekser. Vi har i tillegg utarbeidet informasjon knyttet til offentliggjøringsforordningen (SFDR) for flere av våre fond.

Oppdatert informasjon finner du her