Nå kjøper proffene rentefond igjen

Publisert 12.08.2022

I årets første halvår solgte de profesjonelle kundene rentefond, men i juli snudde trenden. Hvorfor kjøper de rentefond nå?

Norske institusjonelle kunder (forsikringsselskap, pensjonskasser, kommuner, stiftelser eller aksjeselskap) investerte omtrent 2 milliarder kroner i fond i juli måned. Nesten hele beløpet, 1,9 milliarder, gikk inn i ulike rentefond.

Hvorfor kjøper de profesjonelle rentefond nå?

Tidligere i år solgte de profesjonelle kundene betydelige verdier i rentefond, men det kan tyde på at en del av disse pengene nå kommer tilbake. Mange vurderer nok risikobildet som mindre usikkert, som vi ser reflektert i fallende kredittpåslag og en positiv utvikling i rentemarkedene de siste månedene.

En annen årsak kan være at et høyere rentenivå gjør mange rentefond til en attraktiv plassering (høyere løpende rente).  Tidligere har TINA-effekten (There is no alternative) bidratt til å drive aksjemarkedet til nye høyder, men nå finnes det alternativer med godt avkastningspotensiale; blant annet rentefond.

Som illustrasjon gir våre rentefond nå en veldig akseptabel løpende rente neste 12 måneder*:

Vær oppmerksom på at løpende rente ikke er noen garanti for avkastning i perioden den er beregnet for, og kan variere fra dag til dag. Uansett, selv om kredittpåslagene skulle stige noe utover høsten vil det kunne bli en god avkastning i rentefond fremover.

Les også rentefond når renten stiger

Hvordan investerer våre kunder i år?

Hittil i år har våre kunder nettotegnet mest i rentefond, og spesielt den siste måneden har vi registrert økt aktivitet. Hele 527 millioner kroner har blitt nettotegnet i våre rentefond hittil i år (per 31.07), hvor mesteparten gikk inn i Fondsfinans Kreditt og Fondsfinans Obligasjon.

Hvorfor er rentefond hos Fondsfinans et godt alternativ?

Erlend Lødemel leder renteforvaltningen hos Fondsfinans Kapitalforvaltning

  • Fondsfinans Kapitalforvaltning gikk av med seieren i den prestisjetunge «Morningstar Awards 2022», i kategorien «Beste norske renteforvalter».
  • Våre rentefond har også lave forvaltningshonorar sammenlignet med mange av konkurrentene. Fondsfinans Kreditt har eksempelvis det nest laveste forvaltningshonoraret (0,35% per år) blant høyrentefondene i oversikten hos Morningstar*.
  • Renteteamet hos Fondsfinans Kapitalforvaltning har lang erfaring fra kapitalmarkedene og er ledet av Erlend Lødemel. Våre forvaltere er investert i fondene på lik linje med våre kunder.

Opprett konto og invester i våre rentefond her

Er du interessert i mer informasjon om våre rentefond? Ta gjerne kontakt på fondsinvestor@fondsfinans.no eller tlf. 23 11 30 00

*Per 31.07.2022 **Kilde: Morningstar 31.07.2022, sammenligning i kategorien Rente, NOK Høyrenteobligasjoner. 

 

  • Denne informasjonen er utarbeidet i markedsføringsøyemed. Vi anbefaler å lese nøkkelinformasjonsark og prospekt for fondet på våre nettsider for ytterligere detaljer.
  • Det er knyttet risiko til investeringer i rentefond på grunn av blant annet kredittrisiko, likviditetsrisiko og renterisiko. Les mer om risiko i fondets prospekt og nøkkelinformasjon. Ved å investere i fondet får du en andel i fondet, ikke direkte i de underliggende eierandelene.