Markedsrapport september 2015

Publisert 07.10.2015

Det var en global nedgang i aksjekurser i september. Kursfallet kan henføres til geopolitisk uro kombinert med sprikende vekstforventninger og fallende råvarepriser. Samtidig var det i september nedgang i rentenivået for flere lands statspapirer. Norges Bank foretok en reduksjon av sentralbankrenten til rekordlave 0,75%. Lavere oljepris og lavere renter bidro til at verdien av NOK svekket seg ytterligere.