Markedsrapport november 2015

Publisert 08.12.2015

Til tross for terrorhandlinger og geopolitisk uro var utviklingen i internasjonale finansmarkeder relativt rolig i november. Morgan Stanleys verdensindeks for aksjeverdier hadde bare en svak tilbakegang (i USD). Oljeprisen og flere andre råvarepriser hadde derimot en solid nedgang (i USD). Som følge av fortsatt god vekst i amerikansk økonomi er forventningene om en forestående amerikansk rentehevning økt. Den internasjonale verdien av USD styrket seg på nytt.