Markedsrapport august 2015

Publisert 08.08.2015

August ble en måned med store kursbevegelser, og det var en solid nedgang i de fleste aksjemarkeder. Kursbevegelsene skyldes dels usikkerhet om utviklingen for kinesisk økonomi. Det var store endringer i valutakurser, og den kinesiske valutaen ble i realiteten devaluert. Den internasjonale verdien av NOK svekket seg igjen betydelig, mens andre europeiske valutaer generelt ble høyere verdsatt. Oljeprisen hadde en svak utvikling i store deler av måneden, men endte noe høyere ved månedsskiftet.