Usikkerhet, børsfall og muligheter

Oslo, 19 mars 2020

Vi er inne i en periode med stor frykt og usikkerhet, med tilhørende store kurssvingninger. Tidligere denne måneden erklærte Verdens helseorganisasjon at utbruddet av det nye koronaviruset COVID-19 er en pandemi. Tiltakene som er iverksatt for å hindre virusutbruddet har svekket de realøkonomiske utsiktene betydelig, og aksjemarkedet har falt kraftig. Hovedindeksen på Oslo Børs (OSEBX) har falt 32% målt i NOK siden 20. februar*.

Ifølge den amerikanske investeringsbanken Goldman Sachs, har det amerikanske aksjemarkedet opplevd 27 perioder med prisfall på mer enn 20% siden 1835. I gjennomsnitt falt markedet med 38% i disse periodene.

Siden toppen 19. februar i år har den amerikanske S&P 500-indeksen falt 29% målt i USD, og mange investorer lurer på om det kraftige børsfallet er en god kjøpsmulighet.

Basert på markedets nåværende prising kan vi argumentere for at langsiktige investorer antagelig vil oppnå en veldig god avkastning dersom de kjøper aksjer i dag. I figuren nedenfor ser vi prisingen av Oslo Børs i forhold til den bokførte egenkapitalen i selskapene langs x-aksen, og avkastningen det neste året langs y-aksen. I skrivende stund er Oslo Børs priset til 1,25 ganger den bokførte egenkapitalen. Ved en tilsvarende eller lavere prising har man siden juni 2001 fått positiv avkastning 79 av 80 ganger det påfølgende året, med en gjennomsnittlig avkastning på 55% og minimumsavkastning på -15%.

Dersom vi utvider investeringshorisonten til 3 år, forbedres utfallsrommet betydelig. Med en pris/bok på 1,25 eller lavere har man historisk alltid fått positiv avkastning de påfølgende 3 årene, med en gjennomsnittlig avkastning på 145% og minimumsavkastning på 38%.

Det kan føles ubehagelig å kjøpe aksjer i en periode med stor frykt og usikkerhet, med tilhørende store kurssvingninger. Historien viser imidlertid at det er nettopp i slike perioder man kan gjøre de virkelig gode investeringene i aksjemarkedet. I tider med store bevegelser er det vanskelig å skille mellom fremtidige vinnere og tapere, og aksjefond bør være en god måte å redusere risikoen ved et feilaktig valg av bare noen få aksjer. Pandemien vil etter hvert gå over. Verdensøkonomien vil få et oppsving, godt hjulpet av betydelige finans- og pengepolitiske stimuli.

Vi ønsker å avslutte med et relevant sitat fra investoren Warren Buffett:

“What we do know, however, is that occasional outbreaks of those two super-contagious diseases, fear and greed, will forever occur in the investment community. The timing of these epidemics will be unpredictable. And the market aberrations produced by them will be equally unpredictable, both as to duration and degree. Therefore, we never try to anticipate the arrival or departure of either disease.

Our goal is more modest: we simply attempt to be fearful when others are greedy and to be greedy only when others are fearful.”

– Berkshire Hathaway, aksjonærbrev, 1986

*Frem til børsslutt 18. mars 2020

Ny kunde? Opprett en konto her

Eksisterende kunde? Logg inn her