Kampanje! Fondsfinans Global Helse

Publisert 17.10.2016

Lavere minstetegning frem til 31. oktober.
Fondsfinans Global Helse har levert fantastisk avkastning til våre investorer i en årrekke, og er siste fem år opp med hele 193% (24% p.a.) *. Vi ønsker at flere kunder skal få være med å investere i megatrenden innenfor helse. Fram til 31. oktober i år kan du tegne i fondet med kun 10.000 i minstetegning og/eller starte en spareavtale på min. 1.000 per måned (deretter er minstetegning igjen 100.000).

Denne muligheten gjelder kun for tegning via vår elektroniske kjøpsløsning. klikk her!

Hvorfor er en investering i helsesektoren så interessant?
• Vi blir stadig flere i verden
• Vi lever betydelig lengre
• Velstanden i verden øker
• Vi utvikler stadig flere livsstilssykdommer
• Etterspørselen etter helsetjenester øker kraftig

Hvorfor kjøpe Fondsfinans Global Helse:
• Fondet har hatt samme forvalter og mandat siste 13 år
• Fondet har terningskast 6 i fra Dine Penger
• Fondet har 5 stjerner hos Morningstar

Du kan lese mer om fondet ved å klikke her.

Klikk her for å tegne i fondet nå!