Hvor lenge varer vanligvis et børsfall?

Publisert 04.07.2022

Tiden etter større børsfall har tidligere vært et godt kjøpstidspunkt for den langsiktige investor. Men hvor lenge har historiske nedgangstider i aksjemarkedet egentlig vart?

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning, men kan gi oss en indikasjon på hvor lenge nedgangsperioder har vart, og hvor lang tid det har tatt før fallet er hentet inn igjen.

Oversikten nedenfor viser en sammenligning av børsfall på mer enn 20% (bear markets) siden annen verdenskrig, for den amerikanske indeksen S&P500. Alle fallene har ulik størrelse, men fellesnevneren er at markedet alltid har hentet seg inn igjen over tid.

I snitt har nedgangsperioden vart i 12 måneder, og det har tatt litt under 2 år før børsfallet er hentet inn igjen.

Selv om noen børsfall har dratt ut over flere år, kan det også være overstått relativt raskt før en ny oppgangsperiode starter. Børsfallet i 2020 var eksempelvis det korteste i historien og var unnagjort på en måneds tid, før markedet hentet inn hele fallet i løpet av 6 måneder.

Hvordan bør man investere i perioder med børsfall?

Årets børsfall på over 20% for S&P500 har allerede vart i 6 måneder, men det er ingen som vet akkurat når bunnen er nådd. Det er ubehagelig å se at verdiene faller i et børsfall, men i slike perioder skapes også muligheter.

Her er 4 råd for å investere under børsfall:

  1. Diversifisering. I nedgangstider er det ofte store utslag mellom ulike bransjer og geografiske områder. Et illustrerende eksempel er det norske aksjemarkedet som har klart seg relativt bra så langt i år sterkt drevet av høye energipriser, dette er et scenario som var vanskelig å forutse for ett år siden. Ved å investere i ulike fond kan du balansere avkastningen slik at du reduserer sjansen for å være fullastet i ett enkelt fond som har en svak avkastning. Les mer om våre anbefalte porteføljer her.
  1. Ikke forsøk å time markedet. Det er svært krevende å treffe riktige kjøp- og salgbeslutninger i et volatilt marked. Husk at du kommer mest sannsynlig ikke til å klare å treffe bunnen perfekt. Har du et langsiktig perspektiv er det viktigste å være med når markedet snur og ikke bli stående på sidelinjen.
  2. Utvid horisonten. Ved å utvide din horisont kan du redusere risikoen for negativ avkastning. Bestem deg for en portefølje og hold deg til planen. Kanskje er det ikke så lurt å overvåke kursutviklingen daglig?
  3. Gå gradvis inn i markedet. Løpende kjøp i aksjemarkedet i nedgangstider kan være fornuftig for mange, spesielt om du er ukomfortabel med å se verdiene svinge mye på kort sikt. Med en slik strategi vil du få billigere fondsandeler om markedet fortsetter å falle, samtidig som du gradvis øker eksponeringen.

Har du noen spørsmål? Ta kontakt på fondsinvestor@fondsfinans.no eller 23 11 30 00 for en fondsprat.

Les mer om våre fond her