Hva skjer når et selskap utbetaler utbytte?

Publisert 15.03.2023

Mange lurer på hva som skjer den dagen et selskap utbetaler utbytte. Vil aksjen stige, falle eller forbli uendret?

Hva er utbytteaksjer?

En utbytteaksje er en aksje i et selskap som normalt utbetaler utbytte til investorene (kalles ofte direkteavkastning). Dette innebærer at selskapene må ha et overskudd som kan overføres fra kontantbeholdningen.

Hva skjer når det utbetales et utbytte?

La oss anta at en aksje har en aksjekurs på 100 kroner og et årlig utbytte på 5 kroner (5% direkteavkastning/utbytte-yield).

Alt annet likt vil aksjekursen falle med nøyaktig 5 kroner den dagen den dagen aksjen handles uten rett til å motta utbytte (fra 100 kroner til 95 kroner), samtidig som bankbeholdningen øker med 5 kroner. Dette kan illustreres slik:

Før utbyttet:

  • Aksjeverdi: 100 kroner
  • Bankinnskudd: 0 kroner
  • Total verdi til investoren: 100 kroner

Etter utbyttet:

  • Aksjeverdi: 95 kroner
  • Bankinnskudd: 5 kroner
  • Total verdi til investoren: 100 kroner

Den totale verdien til investoren er dermed uendret etter utbyttet.

I praksis vil aksjekursen sjeldent falle med nøyaktig 5 kroner den dagen aksjen handles uten rett til å motta utbytte. Kanskje stiger aksjemarkedet 1% den dagen utbyttet utbetales. Da kan det hende at prisingen av selskapet som betaler utbytte også stiger med 1% denne dagen (fra 95,00 kroner til 95,95 kroner). Vanligvis faller imidlertid aksjekursene omtrent like mye som utbyttet den dagen aksjene handles uten rett til å motta utbyttet.

La oss anta at alle aksjene i et aksjefond f.eks. har 5% direkteavkastning/utbytte-yield, og at alle aksjene handles uten rett til å motta utbytte på den samme datoen. Alt annet likt vil aksjeverdien til fondet falle med 5% den datoen aksjene handles uten rett til å motta utbytte, også vil kontantbeholdningen til fondet øke med utbyttet på den dagen utbyttet utbetales. Andelseierne i fondet eier både aksjene og bankbeholdningen i fondet. Den dagen utbyttet utbetales til bankkontoen til fondet, kan forvalteren bruke disse kontantene til å kjøpe flere aksjer for fondet.

Utbyttet i seg selv hverken skaper eller ødelegger verdi. I praksis er et utbytte kun en overføring av penger fra bankkontoen til selskapet til bankkontoen til investoren. Det som avgjør verdiskapingen til selskapet er avkastningen selskapet oppnår på sine vekstinvesteringer i f.eks. maskiner, fabrikker og lignende. Dersom et selskap f.eks. får 50% avkastning på nye investeringer i driftsmidler, skapes store verdier med vekstinvesteringene i form av økt resultat og utbyttekapasitet i fremtiden. Dersom et selskap f.eks. får negativ avkastning på investeringer i driftsmidler, ødelegges store verdier med vekstinvesteringene i form av redusert resultat og utbyttekapasitet i fremtiden.

Får jeg utbetalt utbytte fra et utbyttefond?

Utbyttefond kan enten utbetale utbytte direkte til kundenes bankkonto, eller reinvestere utbyttene i fondet slik at dine verdier øker.

I Fondsfinans Utbytte vil vi reinvestere utbyttet løpende. Vi mener dette er i andelseierens interesse.

Dersom utbytte utbetales direkte til kundene vil løpende beskatning redusere det potensielt investerte beløpet. Dermed får man ikke fullstendig glede av den langsiktige renters rente effekten.

Dersom du ønsker utbetalt utbytte kan du når som helst trekke ut midler fra dine investeringer.

Les om Fondsfinans Utbytte her