Helsefond – et sunt tilskudd til porteføljen

Publisert 30.10.2019

Fondsfinans Global Helse er en naturlig del av våre anbefalte porteføljer.
Hva er det med helsesektoren som gjør det så interessant?

Megatrender som jobber for deg

Fondsfinans Global Helse investerer med de store demografiske endringene, som høyere forventet levealder og økt velstand. Dette medfører mer bruk av helseprodukter og tjenester, og den økte etterspørselen vil bidra til god vekst for selskapene i helsesektoren.

De siste 10 årene har det vært en hyggelig utvikling for våre andelseiere med hele 16,7 % årlig avkastning*. Så langt i år er fondet opp 21,9% (kurs per 29.10.2019).

Mads Andreassen investerer i megatrender i sitt helsefond

Mads Andreassen investerer i megatrender

Fremover tror vi det er to hoved-drivere i den globale helsesektoren som gjør sektoren interessant: demografi og innovasjon.

Demografi:

Vi blir flere mennesker på jorden og befolkningen blir stadig eldre. Dette medfører at vi bruker mer penger på legemidler og helsetjenester. Befolkningen som er 60 år eller eldre er storbrukere av legemidler og helsetjenester og denne gruppen vokser raskere enn noen annen aldersgruppe. Dette er en utvikling som vil fortsette i mange tiår fremover.

Innovasjon:

Teknologiske fremskritt åpner opp for helt nye muligheter innen helsesektoren. Genterapi kan skape store endringer innen behandling av ulike sykdommer de kommende årene. I andre deler av helsesektoren gir prosessering av store datamengder og kunstig intelligens nye muligheter. Slik teknologi implementeres i alt fra diagnostikk og pasientovervåkning til proteser og robotiserte kirurgisystemer. Samtidig har vi observert høy grad av innovasjon de siste årene, og 2018 var et rekordår for godkjennelse av nye legemidler i USA.

Defensive egenskaper

Enkelte investorer anser verdens aksjemarkeder som høyt prisede og søker dermed defensive investeringer. Vi har i år sett stor etterspørsel etter våre rentefond, som har en lavere risiko enn aksjefond, men også defensive aksjefond som vårt nye aksjefond Fondsfinans Utbytte.

Fondsfinans Global Helse kan også ansees som et defensivt fond. Nettopp fordi etterspørsel etter legemidler og helsetjenester i mindre grad blir påvirket av potensielle nedgangskonjunkturer.

Lav korrelasjon med våre andre fond

Fondsfinans Global Helse har en lav korrelasjon med våre andre fond, det vil si at fondene ikke svinger i takt.

Ved å inkludere Fondsfinans Global Helse i en kombinasjon med våre andre aksjefond vil man dermed kunne redusere svingningene i den sammensatte porteføljen.

Nedenfor er korrelasjonen siste 3 år illustrert mot vårt største aksjefond Fondsfinans Norge:

Fondsfinans Global Helse – i korte trekk

    • Forvaltet av Mads Andreassen
    • Fondet investerer hovedsaklig i store og ledende globale selskaper innen helsesektoren
    • Et av et fåtall norske aksjefond som investerer i helsesektoren.
    • 4 stjerner hos Morningstar*
    • 1% forvaltningshonorarer (+10% på avkastning utover 10% per år)

Invester i Fondsfinans Global Helse her

*(kilde Morningstar: 30.09.2019)