Fondssparing – 3 grep for lavere risiko

Publisert 16.06.2022

Sparing i aksjemarkedet har gitt en god historisk avkastning, men dessverre er det mange fallgruver. Her er 3 grep som kan redusere risikoen betraktelig når du sparer i fond.

  1. Utvid tidshorisonten

Det enkleste grepet du kan gjøre for å redusere risikoen er å utvide din tidshorisont. Aksjemarkedet svinger betydelig på kort sikt, men har gitt god avkastning over tid.

Har du en kort horisont er det ikke anbefalt å investere i aksjefond, da sannsynligheten er stor for at du kan ende i en periode med negativ avkastning. Det kan selvfølgelig gå bra, men i en del tilfeller vil du oppleve at investeringen faller i verdi.

Det store utfallsrommet på korte tidsintervaller er illustrert i grafen nedenfor med historikk over rullerende avkastning for verdensindeksen (MSCI world), i perioden 31.03.1986-31.05.2022.

I et tidsintervall på 1 år har det vært store variasjoner. Det beste året ga deg 58,8% avkastning, men traff du på det dårligste tidspunktet hadde du opplevd et fall på hele 38,9%.

avkastning fond

Utvider du du din horisont til 5-7 år (anbefalt minimum tidshorisont for aksjemarkedet) har det historisk vært betydelig mindre utfallsrom, selv om det også her har vært perioder med negativ avkastning.

Har du virkelig lange briller på og har en horisont på 15 år har det historisk ikke vært en eneste periode med negativ avkastning.

  1. En diversifisert fondsportefølje

En lang tidshorisont hjelper lite om du investerer alt i et fond som går dårlig under hele perioden. Du kan selvfølgelig være heldig å plukke vinnerfondet i en spesifikk bransje, men sannsynligheten er stor for at du ikke er så heldig.

Ved å spre investeringen på flere ulike aktivaklasser, bransjer og geografiske områder kan du redusere risikoen for den samlede investeringen, uten at forventet avkastning blir lavere.

Kursutviklingen i ulike fond svinger aldri helt i takt, også der avkastningen ender likt. Sprer du investeringene på fond hvor kurssvingningene er ulike, så kan fondene utjevne hverandre og dermed føre til en lavere risiko på den totale investeringen.

Risiko fond

Vi anbefaler fem ulike porteføljer som er satt sammen etter forskjellig krav til risiko og tidshorisont. Våre anbefalte porteføljer består av ulike kombinasjoner av våre egne forvaltede aksje- og rentefond.

Les også: Hvordan vurdere risiko i et fond

  1. Månedlig sparing i fond

Dersom du skal investere et større beløp i fond med et langsiktig perspektiv er det mye som tyder på at tid i markedet er viktigere enn tidspunktet du investerer på.

Men, dersom du er usikker på om du har tålmodigheten til å se investeringene falle betydelig på kort sikt kan det være riktigere for deg å gå gradvis inn i markedet. Da reduserer du risikoen for å investere på et dårlig tidspunkt ved å kjøpe på ulike nivåer.

Skal du spare et fast beløp av din månedlige inntekt er en spareavtale i fond en god løsning. Du kan opprette en spareavtale som trekkes hver 14. dag, månedlig eller kvartalsvis.

Hvordan investere i fond?

  1. Først må du opprette en konto for fondssparing, det gjør du enkelt på nett her med BankID
  2. Så må du velge fond, vi har 9 ulike fond du kan investere i, og 5 ulike anbefalte porteføljer
  3. For å investere i våre fond logger du inn i din konto, velger beløp, fond og hvilken bankkonto pengene skal trekkes fra. Alternativt kan du opprette en løpende spareavtale i våre fond.

 

  • Denne informasjonen er utarbeidet i markedsføringsøyemed. Vi anbefaler å lese nøkkelinformasjonsark og prospekt for fondet på våre nettsider for ytterligere detaljer.
  • Det er knyttet risiko til investeringer i fond på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold.