Fondsfinans Utbytte – god avkastning siden oppstart

Publisert 02.03.2020

For nesten et halvt år siden lanserte vi Fondsfinans Utbytte; Et norsk aksjefond med mål om å svinge mindre enn fondsindeksen.

Vi har sett en stor interesse for Fondsfinans Utbytte blant nye og eksisterende kunder, og forvaltningskapitalen har nå passert 150 millioner kroner.

Siden oppstart har fondet gitt en god avkastning (+5,24%),  hele 10%-poeng meravkastning sammenlignet med referanseindeksen OSEFX (-4,75%).

Fondsfinans Utbytte passer langsiktige investorer som søker eksponering mot det norske aksjemarkedet, og verdsetter de defensive egenskapene som kvalitet- og utbyttefaktorene representerer.

Over en 40 års periode (1977-2017)  har kvalitets- og utbytteaksjer både gitt høyere avkastning og lavere kurssvingninger enn markedet.** Vi mener at mange kvalitetsselskaper fortsatt er underpriset og kan gi en god risikojustert avkastning også fremover.

Fondsfinans Utbytte investerer hovedsakelig i selskaper med følgende kjennetegn:

• Høy kapitalavkastning
• Solid balanse
• God utbyttekapasitet
• Dyktig styre og ledelse som eier aksjer i selskapet

Fondet har en god spredning på ulike sektorer med store avvik fra referanseindeksens sammensetning.

Sektorfordeling per 27.02.2020:

Ny kunde? Opprett konto her og bli med på reisen!

Eksisterende kunde? Logg inn og invester her

*Avkastningsgraf er basert på tall fra Bloomberg 12.09.2019 -27.02.2020. Vær bevisst på at avkastningen viser historikk for en kortere periode enn anbefalt tidshorisont på 5 år. Referanseindeks er Oslo Børs fondsindeks.
**Kilde MSCI