Fondsfinans Utbytte får 5 stjerner hos Morningstar!

Publisert 07.10.2022

For første gang får Fondsfinans Utbytte tildelt stjerner av analyseselskapet Morningstar. Med fem av fem mulige stjerner er fondet rangert blant de topp 10% beste fondene i sin kategori.

Hver måned rangerer Morningstar norske fondsforvaltere og deler ut fra én til fem stjerner.

Morningstars Rating er et uttrykk for hvor god risikojustert historisk avkastning et fond har i forhold til sine konkurrenter innenfor samme kategori. – Morningstar.no

En av forutsetningene for å bli rangert er minimum tre års historikk. Derfor er treårsdagen en viktig milepæl for alle fondsforvaltere.

Forvalter Christoffer Callesen feiret nylig treårsdagen for Fondsfinans Utbytte og starter med sterke 5 stjerner.

Christoffer Callesen forvalter Fondsfinans Utbytte

Da fondet ble startet 12. september 2019, var det med en tydelig strategi:

– Fondet skal investere i kvalitetsselskaper, hovedsakelig på Oslo Børs med høy kapitalavkastning, solid balanse og langsiktig potensial til å utbetale utbytte.

Fondet har levert en årlig avkastningen på 14,7 %. siden oppstart,  betydelig bedre enn utviklingen for Oslo Børs’ fondsindeks på 5,5 %. i samme periode.*

Fondsfinans Utbytte i korte trekk:

  • Aktivt forvaltet aksjefond med minst 80 % investert på Oslo Børs.
  • Forvaltet av Christoffer Callesen som selv har andeler i fondet.
  • Anbefalt investeringshorisont er minimum fem år.
  • 1,2 prosent årlig forvaltningshonorar.
  • Minstetegning kr 10 000.

Les mer om Fondsfinans Utbytte

Opprett konto og invester i dag

  • Denne informasjonen er utarbeidet i markedsføringsøyemed. Vi anbefaler å lese nøkkelinformasjonsark og prospekt for fondet for ytterligere detaljer.
  • Det er knyttet risiko til investeringer i fond på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold.

* Kilde Morningstar 30.09.2022