Fondsfinans Obligasjon – vår tryggeste havn

Publisert 26.09.2019

Fondsfinans Obligasjon er vårt minst risikable rentefond. Fondet har en målsetting om å levere bedre netto avkastning enn en gjennomsnittlig innskuddsrente i bank, samtidig som man opprettholder en lav risiko.

Fondsfinans Obligasjon er det tryggeste alternativet blant våre fond og er naturlig del av våre anbefalte porteføljer.

Fondet kan være et godt alternativ for deg som ønsker;

  • en balansert portefølje med redusert aksjeandel
  • muligheten til å oppnå bedre avkastning enn en gjennomsnittlig innskuddsrente i bank
  • en kortsiktig plassering (anbefalt minimum 12 måneder)

Les også: 3 ulike rentefond tilpasset din risikoprofil. 

Fondet investerer hovedsakelig i obligasjoner utstedt av kommuner, kraftselskaper, industriselskaper og finansinstitusjoner med en kredittrating som forvalter vurderer
til å være BBB- eller bedre.

Hvordan har utviklingen vært siden oppstart?

Tor Thorsen forvalter Fondsfinans Obligasjon

Siden oppstart 29. april 2016 har fondet gitt en årlig avkastning på 2,5% (per 31.08.2019).

I denne perioden har det vært kun én måned med negativ avkastning.

I fjerdekvartal 2018 var det betydelig svingninger i verdens aksjemarkeder og Oslo Børs korrigerte kraftig ned. Oslo Børs (OSBX) var ned hele 17,4% i kvartalet samtidig som Fondsfinans Obligasjon var såvidt negativt med -0,03%. Det viser at fondet evner å stå stabilt selv når det svinger betydelig på Oslo Børs.

Les mer om Fondsfinans Obligasjon her

  • 0,25% årlig honorar
  • Daglig likviditet (ingen tegning – og innløsnings-gebyr)
  • 4 stjerner hos Morningstar (31.08.2019)

 

Du kan investere i våre fond enkelt på nett med BankID:

Ny kunde? Opprett en konto her

Eksisterende kunde? Logg inn her