Fondsfinans Global Energi – vedtektsendring gjeldende fra 15. februar 2021

Publisert 29.01.2021

Fondets investeringsstrategi endres samtidig til følgende:

«Fondsfinans Fornybar Energi vil investere globalt i selskaper som er med på å løse verdens klimautfordringer. Fondet vil primært investere i hele verdikjeden til selskaper som produserer fornybar energi, herunder leverandører av produkter og tjenester til fornybar energi sektoren, inklusiv lagring og transport.»

Se alle de vedtatte endringene her

Finanstilsynet ga sin godkjennelse til vedtektsendringer 25. januar 2021.

De vedtatte endringer vil være implementert gjeldende fra 15. februar 2021. I henhold til Verdipapirfondloven §4-14 har andelseierne rett til gebyrfri innløsning frem til 5 dager før vedtektsendringen gjennomføres. Det tas i dag ikke noe tegnings- eller innløsningsgebyr i fondet.

Oppdatert prospekt og nøkkelinformasjon for Fondsfinans Fornybar Energi vil være tilgjengelig på våre nettsider før 15. februar 2021.