Fondsfinans Aktiv 60/40 fyller 5 år – et prisvinnende kombinasjonsfond!

Oslo, 15. november 2021

Fondsfinans Aktiv 60/40 har siden oppstart vunnet Lipper Fund Awards tre år på rad, og gitt en årlig avkastning på 10.7%. Dette er den høyeste avkastningen i Morningstar sin oversikt over lignende kombinasjonsfond i perioden, og hele 1%-poeng bedre enn andreplassen på 9.61%.

Det kan være vanskelig å velge fond, og til dels krevende å følge opp dine investeringer. Derfor har vi satt sammen et produkt for deg som ønsker at vi gjør hele jobben.

Fondsfinans Aktiv 60/40 fordeler din investering i våre fond og enkeltaksjer og rebalanserer fordelingen av aksjer (mellom 55% og 65%) og renter (mellom 35% og 45%) løpende.

Fondet er tilpasset kunder som ønsker en balansert og langsiktig portefølje hvor Fondsfinans Kapitalforvaltning foretar den løpende allokeringen.

Vårt overordnede markedssyn vil til enhver tid gjenspeiles både gjennom å over- og undervekte aksjedelen, og fordelingen mellom våre ulike fond.

Fondsfinans Aktiv 60/40 har vunnet prisen som beste kombinasjonsfond i kategorien «Mixed assets NOK balanced» under Refinitiv Lipper Fund Awards 3 år på rad. Prisen tildeles fondet i kategorien med den beste risikojusterte avkastningen siste tre år.

-Vi er stolte over å vinne denne prisen tre år på rad, sier investeringsdirektør Ivar Qvist. Dette fondet er et resultat av våre samlede forvaltnings- og allokeringsresultater, og det er derfor ekstra motiverende at dette fondet leverer så god avkastning til våre kunder.

Hvorfor investere i Fondsfinans Aktiv 60/40?

  • Du får hele forvalterteamet hos Fondsfinans Kapitalforvaltning med på laget.
  • Du trenger bare ett produkt – rebalansering og fondsseleksjon uten ekstra kostnad.
  • Vunnet prisen for beste kombinasjonsfond tre år på rad i kategorien «Mixed assets NOK balanced» under Refinitiv Lipper Fund Awards Nordic.
  • Kun 0,85% i årlig forvaltningshonorar gjør fondet konkurransedyktig innen kategorien.
  • Siden mandatendring 15.11.2016 har fondet hatt en gjennomsnittlig avkastning på 10,7% (ann)*. Til sammenligning har kategorien hos Morningstar gitt 5,95% i samme periode.**

Ønsker du å høre mer om fondet? Ta gjerne kontakt på mail: fondsinvestor@fondsfinans.no eller på telefon: 23 11 30 00.

*Mandatet ble den 15/11.2016 endret fra kun å investere i norske aksjer og norske obligasjoner til et fond-i-fond som investerer i våre øvrige fond både i internasjonale og norske aksjer samt i nordiske renter. **Kilde: Morningstar 15.11.2016- 15.11.2021. Sammenlignbar kategori i Morningstar: Kombinasjonsfond, NOK

Du kan enkelt investere i fondet her

Les mer om Fondsfinans Aktiv 60/40