Fondsfinans Aktiv 60/40 – 3 år med nytt mandat

Publisert 20.11.2019

Fondsfinans Aktiv 60/40 er vårt kombinasjonsfond som investerer i et utvalg av våre fond og direkte i norske aksjer.

Fondet er tilpasset kunder som ønsker en balansert og langsiktig portefølje hvor Fondsfinans Kapitalforvaltning foretar den løpende allokeringen.

Lasse Halvorsen forvalter kombinasjonsfondet Fondsfinans Aktiv 60/40

Dette er våre gode forvaltning samlet i ett produkt, – sier forvalter Lasse Halvorsen.

Mandatet ble utvidet til å inkludere et globalt investeringsunivers for 3 år siden (15. november 2016). Fondet ble dermed et mer helhetlig investeringsprodukt tilpasset kunder som ønsker en aktiv formuesforvaltning.

Les også: Beste kombinasjonsfond – Lipper Fund Awards

Du kan investere i Fondsfinans Aktiv 60/40 her