Er tiden inne for et utbyttefond?

Oslo, 18. november 2021

Fondsfinans Utbytte er vårt mest solgte aksjefond i år, hva er grunnen til dette? Hvordan kan vi finne gode investeringer i høyt prisede aksjemarkeder, og hvordan er Fondsfinans Utbytte posisjonert?

Porteføljeforvalter Christoffer Callesen forsøker å svare på disse spørsmålene og gir oss en statusoppdatering for Fondsfinans Utbytte.

Du kan investere i Fondsfinans Utbytte her

Les mer om Fondsfinans Utbytte her