Porteføljeforvalter

Odd Hellem

+47 23 11 30 12 odd.hellem@fondsfinans.no

Hellem er utdannet siviløkonom fra NHH i 1977. Han har videre-utdanning som Autorisert Finansanalytiker (1993), Porteføljeforvalter-eksamen NFF (2001) og MBA. Hellem har arbeidet mer enn 40 år i finansmarkedene. Han har tidligere vært ansatt i Bankinspeksjonen (Kredittilsynet), Christiania Bank og Kreditkasse, samt vært stifter og viseadministrerende direktør i Finansbanken ASA. Siden 1991 har han vært ansatt og senere partner i Fondsfinans. Hellem har siden 2003 jobbet i Fondsfinans Kapitalforvaltning.

← Tilbake til alle ansatte