Avholdt andelseiermøte for fond

Publisert 08.07.2019

Andelseiermøte for fond forvaltet av Fondsfinans Kapitalforvaltning AS ble avholdt onsdag 26. juni i Haakon VII gate 2.

Ivar Qvist gikk kort gjennom årsrapporten for verdipapirfondene for 2018. Under punkt 2, valg av andelseiervalgt representant til styret i Fondsfinans Kapitalforvaltning AS, kom det inn forslag om Inger-Lise Larsen fra Sparebankstiftelsen DnB som kandidat. Inger-Lise Larsen ble enstemmig valgt som nytt andelseiervalgt styremedlem for en periode på 1 år.