2019 – et godt år for våre andelseiere

Publisert 03.01.2020

2019 ble et meget godt år både i aksje- og rentemarkedet. Våre fond leverte som du ser av grafen nedenfor god avkastning både absolutt og relativt til de markeder de investerer i. Som følge av den gode avkastningen og høy nytegning steg forvaltningskapitalen i våre fond med 50% i 2019 og er ved inngangen til 2020 på 6 milliarder.

I september lanserte vi Fondsfinans Utbytte. Mange av våre kunder har ønsket å tegne i fondet, og med en oppgang på hele 11,1% (4,6%-poeng meravkastning mot indeks) er forvaltningskapitalen allerede kommet opp i 122 mill. per årsskiftet.

Vi vil gjerne takke for tilliten dere som investorer viser oss!

Tradisjonen tro inviterer vi til seminar i slutten av januar for gjennomgang av de økonomiske utsiktene for 2020 (meld deg på her). Vil vil også legge ut presentasjonen på våre nettsider i etterkant.

Vi ønsker dere alle et godt nytt investeringsår!

Nedenfor ser du avkastningshistorikk per 31.12.2019 for en periode som minst samsvarer med fondets anbefalte investeringshorisont.

*Fondene har ikke referanseindeks. Snittet for relevant kategori hos Morningstar er benyttet for sammenligning.
** Siden oppstart 12.09.2019
*** Siden oppstart 17.09.2015
**** Siden mandatendring 15.11.2016. Forvaltningen av Fondsfinans Aktiv 60/40 er i betydelig grad avvikende fra referanseindeksens sammensetning
Referanseindeks for Fondsfinans Norge og Fondsfinans Utbytte er OSEFX, Fondsfinans Norden VINX Benchmark Cap NR NOK. Relevant Morningstar kategori for høyrentefond: EAA Fund Nok High Yield Bond, Fondsfinans Obligasjon: EEA Short term Bond NOK, Fondsfinans Global Energi: EAA Fund Sector Equity Energy, Fondsfinans Global Helse: EAA Fund Sector Equity Healthcare.