Ti-gangeren for Fondsfinans Norge

Publisert 09.08.2017

Den 7. august ble en milepæl for Fondsfinans Norge. Siden oppstart den 16. desember 2002 har andelsverdien tidoblet seg. Kunder som gikk inn med 100.000 på oppstartsdato sitter i dag med en markedsverdi på 1 million på sine andeler.

Andelseieren har dermed fått 900 % avkastning  på sin investering (etter forvaltningshonorarer på 1 % p.a), mens referanseindeks i samme periode ville gitt en avkastning på 526 % (årlig avkastning blir 17,0 % for Fondsfinans Norge mot 13,3 % for indeks). Den løpende risikoen (volatiliteten) i fondet har i denne tidsperioden vært lavere enn indeksens risiko.

Fondet har siden 1. april 2003 vært forvaltet av Odd Hellem etter den samme disiplinerte og verdibaserte forvaltningsmetodikken.

«Vi skal gjøre vårt ytterste for å levere god aktiv forvaltning etter samme forvaltningsmetodikk til våre kunder også i fremtiden»
– sier Odd Hellem i en kommentar.

Odd Hellem Fondsfinans Norge

Odd Hellem – Forvalter av Fondsfinans Norge

Aktiv forvaltning som lønner seg

Fondsfinans Norge er et aktivt forvaltet fond og pr. 31.07.2017 var aktiv andel på ca 60%.

Så langt i år har fondet steget 10 % sammenlignet med 6 % for referanseindeks. Fondsfinans Norge har slått indeksen både i et 1, 3, 5, 7 og 10 års perspektiv.

Fondsfinans Norge har en forvaltningskapital på drøyt 1,3 milliarder NOK.

Odd Hellem delte noen av sine tanker om sin tilnærming til forvaltning i podcasten «Pengepodden» tidligere i år, hør intervjuet her

Investeringstrategi for Fondsfinans Norge

Investeringsstrategien til fondet er å ha en fokusert portefølje med ca. 25-35 aksjer. Forvaltningen preges av langsiktighet, og vi investerer hovedsakelig i selskaper hvor vi forstår verdiskapningen, hvor selskapene er relativt rimelig priset i forhold til den langsiktige inntjeningen og hvor vi har stor tro på det langsiktige potensialet. Forvalter har egenutviklede modeller for løpende oppfølging av aksjeuniverset. Fondet søker å skape meravkastning ut over referanseindeks, og har en høy aktiv andel.

Les mer om fondet Fondsfinans Norge her

Dersom du ønsker å høre mer om våre fond, ring oss gjerne på +47 23 11 30 00

Arkiv per år