Endelig er Aksjesparekonto her!

Publisert 21.06.2017

I statsråd i dag er det fastsatt at reglene om Aksjesparekonto trer i kraft fra 1. september 2017. Finansdepartementet har samtidig fastsatt forskrift om Aksjesparekonto, som trer i kraft fra samme tidspunkt.

I august vil vi ha seminarer hvor vi presenterer vår endelige løsning for Aksjesparekonto. Du vil motta invitasjon til dette i løpet av sommeren.

Jeg ønsker mer informasjon om Aksjesparekonto hos Fondsfinans Kapitalforvaltning

 

Om Aksjesparekonto
Personlige skatteytere kan opprette en Aksjesparekonto (ASK). Innskudd på kontoen kan benyttes til å investere i børsnoterte aksjer, børsnoterte egenkapitalbevis og aksjefond. Gevinst ved salg av verdipapirer på kontoen skattlegges ikke i forbindelse med salget, men først når midler som overstiger innskuddet på kontoen tas ut. Ifølge overgangsregelen kan skatteytere i inntektsåret 2017 overføre tillatte finansielle instrumenter til aksjesparekonto med skattemessig kontinuitet.

Aksjesparekonto er en gunstig løsning for deg som eier både aksjer og aksjefond i dag, samt for deg som planlegger å investere i aksjer og aksjefond fremover. Fondsfinans Kapitalforvaltning vil tilby en attraktiv løsning for aksjesparekonto i samarbeid med Verdipapirsentralen (VPS) med mulighet for å inneha både aksjer og aksjefond fra 1. september.
Vi håper du ønsker å etablere en aksjesparekonto hos oss.

Ring oss gjerne på 23 11 30 50

Arkiv per år