Fond Dato Siste kurs Siste dag Hittil i år Siste år Årlig avk 3 år Årlig avk 10 år Kjøp
Aksjefond
Fondsfinans Norge 20/04/2017 9,471.23 -0.34 % 4.51 % 31.13 % 13.85 % 7.61 % Kjøp
Fondsfinans Norden 20/04/2017 12,714.36 0.68 % 9.38 % 22.72 % - - Kjøp
Fondsfinans Global Helse 20/04/2017 34,798.10 1.02 % 8.75 % 15.54 % 22.87 % 12.85 % Kjøp
Fondsfinans Global Energi 20/04/2017 2,645.88 0.11 % -3.90 % 18.34 % -2.77 % - Kjøp
Kombinasjonsfond
Fondsfinans Aktiv 60/40 20/04/2017 45,169.63 0.26 % 5.30 % - - - Kjøp
Rentefond
Fondsfinans Obligasjon 20/04/2017 10,227.88 -0.01 % 1.08 % - - - Kjøp
Fondsfinans Kreditt 20/04/2017 10,564.96 0.18 % 6.21 % 14.34 % 2.47 % - Kjøp
Fondsfinans High Yield 20/04/2017 8,660.35 -0.04 % 7.80 % 20.51 % - - Kjøp
Aksjefond
Fond Fondsfinans Norge
Dato 20/04/2017
Siste kurs 9,471.23
Hittil i år 4.51 % %
Siste år 31.13 % %
Årlig avk 3 år 13.85 % %
Årlig avk 5 år 11.12 % %
Fond Fondsfinans Norden
Dato 20/04/2017
Siste kurs 12,714.36
Hittil i år 9.38 % %
Siste år 22.72 % %
Årlig avk 3 år - %
Årlig avk 5 år - %
Fond Fondsfinans Global Helse
Dato 20/04/2017
Siste kurs 34,798.10
Hittil i år 8.75 % %
Siste år 15.54 % %
Årlig avk 3 år 22.87 % %
Årlig avk 5 år 23.89 % %
Fond Fondsfinans Global Energi
Dato 20/04/2017
Siste kurs 2,645.88
Hittil i år -3.90 % %
Siste år 18.34 % %
Årlig avk 3 år -2.77 % %
Årlig avk 5 år - %
Kombinasjonsfond
Fond Fondsfinans Aktiv 60/40
Dato 20/04/2017
Siste kurs 45,169.63
Hittil i år 5.30 % %
Siste år - %
Årlig avk 3 år - %
Årlig avk 5 år - %
Rentefond
Fond Fondsfinans Obligasjon
Dato 20/04/2017
Siste kurs 10,227.88
Hittil i år 1.08 % %
Siste år - %
Årlig avk 3 år - %
Årlig avk 5 år - %
Fond Fondsfinans Kreditt
Dato 20/04/2017
Siste kurs 10,564.96
Hittil i år 6.21 % %
Siste år 14.34 % %
Årlig avk 3 år 2.47 % %
Årlig avk 5 år - %
Fond Fondsfinans High Yield
Dato 20/04/2017
Siste kurs 8,660.35
Hittil i år 7.80 % %
Siste år 20.51 % %
Årlig avk 3 år - %
Årlig avk 5 år - %