Fond Dato Siste kurs Siste dag Hittil i år Siste år Årlig avk 3 år Årlig avk 10 år Kjøp
Aksjefond
Fondsfinans Norge 16/08/2017 9,917.36 0.83 % 9.43 % 31.24 % 11.63 % 8.58 % Kjøp
Fondsfinans Norden 16/08/2017 13,167.72 0.27 % 13.28 % 21.50 % - - Kjøp
Fondsfinans Global Helse 16/08/2017 32,682.46 0.28 % 2.13 % 0.51 % 16.32 % 13.07 % Kjøp
Fondsfinans Global Energi 16/08/2017 2,317.39 -0.31 % -15.84 % -0.32 % -8.23 % - Kjøp
Kombinasjonsfond
Fondsfinans Aktiv 60/40 16/08/2017 45,351.82 0.30 % 5.72 % - - - Kjøp
Rentefond
Fondsfinans Obligasjon 16/08/2017 10,302.69 0.01 % 1.82 % 2.91 % - - Kjøp
Fondsfinans Kreditt 16/08/2017 10,866.27 0.02 % 9.24 % 13.74 % 2.79 % - Kjøp
Fondsfinans High Yield 16/08/2017 8,911.92 -0.08 % 10.93 % 15.57 % -3.86 % - Kjøp
Aksjefond
Fond Fondsfinans Norge
Dato 16/08/2017
Siste kurs 9,917.36
Hittil i år 9.43 % %
Siste år 31.24 % %
Årlig avk 3 år 11.63 % %
Årlig avk 5 år 13.08 % %
Fond Fondsfinans Norden
Dato 16/08/2017
Siste kurs 13,167.72
Hittil i år 13.28 % %
Siste år 21.50 % %
Årlig avk 3 år - %
Årlig avk 5 år - %
Fond Fondsfinans Global Helse
Dato 16/08/2017
Siste kurs 32,682.46
Hittil i år 2.13 % %
Siste år 0.51 % %
Årlig avk 3 år 16.32 % %
Årlig avk 5 år 21.21 % %
Fond Fondsfinans Global Energi
Dato 16/08/2017
Siste kurs 2,317.39
Hittil i år -15.84 % %
Siste år -0.32 % %
Årlig avk 3 år -8.23 % %
Årlig avk 5 år - %
Kombinasjonsfond
Fond Fondsfinans Aktiv 60/40
Dato 16/08/2017
Siste kurs 45,351.82
Hittil i år 5.72 % %
Siste år - %
Årlig avk 3 år - %
Årlig avk 5 år - %
Rentefond
Fond Fondsfinans Obligasjon
Dato 16/08/2017
Siste kurs 10,302.69
Hittil i år 1.82 % %
Siste år 2.91 % %
Årlig avk 3 år - %
Årlig avk 5 år - %
Fond Fondsfinans Kreditt
Dato 16/08/2017
Siste kurs 10,866.27
Hittil i år 9.24 % %
Siste år 13.74 % %
Årlig avk 3 år 2.79 % %
Årlig avk 5 år - %
Fond Fondsfinans High Yield
Dato 16/08/2017
Siste kurs 8,911.92
Hittil i år 10.93 % %
Siste år 15.57 % %
Årlig avk 3 år -3.86 % %
Årlig avk 5 år - %