Fond Dato Siste kurs Siste dag Hittil i år Siste år Årlig avk 3 år Årlig avk 10 år Kjøp
Aksjefond
Fondsfinans Norge 23/06/2017 9,241.90 0.37 % 1.98 % 26.80 % 8.14 % 6.38 % Kjøp
Fondsfinans Norden 22/06/2017 13,196.46 -0.55 % 13.52 % 25.72 % - - Kjøp
Fondsfinans Global Helse 23/06/2017 36,512.20 -0.47 % 14.10 % 22.23 % 20.96 % 13.70 % Kjøp
Fondsfinans Global Energi 23/06/2017 2,395.76 0.58 % -12.99 % 3.83 % -9.33 % - Kjøp
Kombinasjonsfond
Fondsfinans Aktiv 60/40 22/06/2017 45,171.62 -0.28 % 5.30 % - - - Kjøp
Rentefond
Fondsfinans Obligasjon 23/06/2017 10,266.38 0.03 % 1.46 % 3.19 % - - Kjøp
Fondsfinans Kreditt 23/06/2017 10,668.05 0.03 % 7.24 % 12.47 % 2.40 % - Kjøp
Fondsfinans High Yield 23/06/2017 8,741.22 -0.15 % 8.81 % 16.40 % -4.14 % - Kjøp
Aksjefond
Fond Fondsfinans Norge
Dato 23/06/2017
Siste kurs 9,241.90
Hittil i år 1.98 % %
Siste år 26.80 % %
Årlig avk 3 år 8.14 % %
Årlig avk 5 år 13.37 % %
Fond Fondsfinans Norden
Dato 22/06/2017
Siste kurs 13,196.46
Hittil i år 13.52 % %
Siste år 25.72 % %
Årlig avk 3 år - %
Årlig avk 5 år - %
Fond Fondsfinans Global Helse
Dato 23/06/2017
Siste kurs 36,512.20
Hittil i år 14.10 % %
Siste år 22.23 % %
Årlig avk 3 år 20.96 % %
Årlig avk 5 år 24.77 % %
Fond Fondsfinans Global Energi
Dato 23/06/2017
Siste kurs 2,395.76
Hittil i år -12.99 % %
Siste år 3.83 % %
Årlig avk 3 år -9.33 % %
Årlig avk 5 år - %
Kombinasjonsfond
Fond Fondsfinans Aktiv 60/40
Dato 22/06/2017
Siste kurs 45,171.62
Hittil i år 5.30 % %
Siste år - %
Årlig avk 3 år - %
Årlig avk 5 år - %
Rentefond
Fond Fondsfinans Obligasjon
Dato 23/06/2017
Siste kurs 10,266.38
Hittil i år 1.46 % %
Siste år 3.19 % %
Årlig avk 3 år - %
Årlig avk 5 år - %
Fond Fondsfinans Kreditt
Dato 23/06/2017
Siste kurs 10,668.05
Hittil i år 7.24 % %
Siste år 12.47 % %
Årlig avk 3 år 2.40 % %
Årlig avk 5 år - %
Fond Fondsfinans High Yield
Dato 23/06/2017
Siste kurs 8,741.22
Hittil i år 8.81 % %
Siste år 16.40 % %
Årlig avk 3 år -4.14 % %
Årlig avk 5 år - %