Fond Dato Siste kurs Siste dag Hittil i år Siste år Årlig avk 3 år Årlig avk 10 år Kjøp
Aksjefond
Fondsfinans Norge 21/04/2017 9,463.46 -0.08 % 4.42 % 29.88 % 13.81 % 7.60 % Kjøp
Fondsfinans Norden 21/04/2017 12,736.66 0.18 % 9.57 % 22.21 % - - Kjøp
Fondsfinans Global Helse 21/04/2017 34,878.47 0.23 % 9.00 % 14.41 % 22.96 % 12.87 % Kjøp
Fondsfinans Global Energi 21/04/2017 2,661.65 0.60 % -3.33 % 18.67 % -2.58 % - Kjøp
Kombinasjonsfond
Fondsfinans Aktiv 60/40 21/04/2017 45,267.12 0.22 % 5.52 % - - - Kjøp
Rentefond
Fondsfinans Obligasjon 21/04/2017 10,230.01 0.02 % 1.11 % - - - Kjøp
Fondsfinans Kreditt 21/04/2017 10,570.01 0.05 % 6.26 % 14.48 % 2.49 % - Kjøp
Fondsfinans High Yield 21/04/2017 8,687.02 0.31 % 8.14 % 20.88 % - - Kjøp
Aksjefond
Fond Fondsfinans Norge
Dato 21/04/2017
Siste kurs 9,463.46
Hittil i år 4.42 % %
Siste år 29.88 % %
Årlig avk 3 år 13.81 % %
Årlig avk 5 år 11.11 % %
Fond Fondsfinans Norden
Dato 21/04/2017
Siste kurs 12,736.66
Hittil i år 9.57 % %
Siste år 22.21 % %
Årlig avk 3 år - %
Årlig avk 5 år - %
Fond Fondsfinans Global Helse
Dato 21/04/2017
Siste kurs 34,878.47
Hittil i år 9.00 % %
Siste år 14.41 % %
Årlig avk 3 år 22.96 % %
Årlig avk 5 år 23.95 % %
Fond Fondsfinans Global Energi
Dato 21/04/2017
Siste kurs 2,661.65
Hittil i år -3.33 % %
Siste år 18.67 % %
Årlig avk 3 år -2.58 % %
Årlig avk 5 år - %
Kombinasjonsfond
Fond Fondsfinans Aktiv 60/40
Dato 21/04/2017
Siste kurs 45,267.12
Hittil i år 5.52 % %
Siste år - %
Årlig avk 3 år - %
Årlig avk 5 år - %
Rentefond
Fond Fondsfinans Obligasjon
Dato 21/04/2017
Siste kurs 10,230.01
Hittil i år 1.11 % %
Siste år - %
Årlig avk 3 år - %
Årlig avk 5 år - %
Fond Fondsfinans Kreditt
Dato 21/04/2017
Siste kurs 10,570.01
Hittil i år 6.26 % %
Siste år 14.48 % %
Årlig avk 3 år 2.49 % %
Årlig avk 5 år - %
Fond Fondsfinans High Yield
Dato 21/04/2017
Siste kurs 8,687.02
Hittil i år 8.14 % %
Siste år 20.88 % %
Årlig avk 3 år - %
Årlig avk 5 år - %