Fond Dato Siste kurs Siste dag Hittil i år Siste år Årlig avk 3 år Årlig avk 10 år Kjøp
Aksjefond
Fondsfinans Norge 21/07/2017 9,867.92 -1.27 % 8.88 % 32.64 % 10.73 % 7.02 % Kjøp
Fondsfinans Norden 21/07/2017 13,327.85 -1.28 % 14.65 % 21.74 % - - Kjøp
Fondsfinans Global Helse 21/07/2017 34,376.97 -0.27 % 7.43 % 5.93 % 18.02 % 13.18 % Kjøp
Fondsfinans Global Energi 21/07/2017 2,397.90 -0.89 % -12.91 % 1.10 % -8.46 % - Kjøp
Kombinasjonsfond
Fondsfinans Aktiv 60/40 21/07/2017 45,789.52 -0.61 % 6.74 % - - - Kjøp
Rentefond
Fondsfinans Obligasjon 21/07/2017 10,287.67 0.01 % 1.67 % 3.15 % - - Kjøp
Fondsfinans Kreditt 21/07/2017 10,727.48 -0.15 % 7.84 % 13.36 % 2.40 % - Kjøp
Fondsfinans High Yield 21/07/2017 8,798.57 0.00 % 9.52 % 16.87 % -4.17 % - Kjøp
Aksjefond
Fond Fondsfinans Norge
Dato 21/07/2017
Siste kurs 9,867.92
Hittil i år 8.88 % %
Siste år 32.64 % %
Årlig avk 3 år 10.73 % %
Årlig avk 5 år 13.61 % %
Fond Fondsfinans Norden
Dato 21/07/2017
Siste kurs 13,327.85
Hittil i år 14.65 % %
Siste år 21.74 % %
Årlig avk 3 år - %
Årlig avk 5 år - %
Fond Fondsfinans Global Helse
Dato 21/07/2017
Siste kurs 34,376.97
Hittil i år 7.43 % %
Siste år 5.93 % %
Årlig avk 3 år 18.02 % %
Årlig avk 5 år 21.96 % %
Fond Fondsfinans Global Energi
Dato 21/07/2017
Siste kurs 2,397.90
Hittil i år -12.91 % %
Siste år 1.10 % %
Årlig avk 3 år -8.46 % %
Årlig avk 5 år - %
Kombinasjonsfond
Fond Fondsfinans Aktiv 60/40
Dato 21/07/2017
Siste kurs 45,789.52
Hittil i år 6.74 % %
Siste år - %
Årlig avk 3 år - %
Årlig avk 5 år - %
Rentefond
Fond Fondsfinans Obligasjon
Dato 21/07/2017
Siste kurs 10,287.67
Hittil i år 1.67 % %
Siste år 3.15 % %
Årlig avk 3 år - %
Årlig avk 5 år - %
Fond Fondsfinans Kreditt
Dato 21/07/2017
Siste kurs 10,727.48
Hittil i år 7.84 % %
Siste år 13.36 % %
Årlig avk 3 år 2.40 % %
Årlig avk 5 år - %
Fond Fondsfinans High Yield
Dato 21/07/2017
Siste kurs 8,798.57
Hittil i år 9.52 % %
Siste år 16.87 % %
Årlig avk 3 år -4.17 % %
Årlig avk 5 år - %