Fond Dato Siste kurs Siste dag Hittil i år Siste år Årlig avk 3 år Årlig avk 10 år Kjøp
Aksjefond
Fondsfinans Norge 23/03/2017 9,600.22 0.19 % 5.93 % 36.70 % 13.86 % 8.18 % Kjøp
Fondsfinans Norden 23/03/2017 12,544.22 0.99 % 7.91 % 22.05 % - - Kjøp
Fondsfinans Global Helse 23/03/2017 34,416.33 0.60 % 7.55 % 16.55 % 20.86 % 13.16 % Kjøp
Fondsfinans Global Energi 23/03/2017 2,644.74 0.38 % -3.95 % 25.06 % - - Kjøp
Kombinasjonsfond
Fondsfinans Aktiv 60/40 23/03/2017 45,062.40 0.46 % 5.05 % - - - Kjøp
Rentefond
Fondsfinans Obligasjon 23/03/2017 10,214.99 0.03 % 0.96 % - - - Kjøp
Fondsfinans Kreditt 23/03/2017 10,378.40 0.06 % 4.33 % 14.23 % 2.00 % - Kjøp
Fondsfinans High Yield 23/03/2017 8,489.21 0.04 % 5.67 % 20.31 % - - Kjøp
Aksjefond
Fond Fondsfinans Norge
Dato 23/03/2017
Siste kurs 9,600.22
Hittil i år 5.93 % %
Siste år 36.70 % %
Årlig avk 3 år 13.86 % %
Årlig avk 5 år 11.27 % %
Fond Fondsfinans Norden
Dato 23/03/2017
Siste kurs 12,544.22
Hittil i år 7.91 % %
Siste år 22.05 % %
Årlig avk 3 år - %
Årlig avk 5 år - %
Fond Fondsfinans Global Helse
Dato 23/03/2017
Siste kurs 34,416.33
Hittil i år 7.55 % %
Siste år 16.55 % %
Årlig avk 3 år 20.86 % %
Årlig avk 5 år 23.54 % %
Fond Fondsfinans Global Energi
Dato 23/03/2017
Siste kurs 2,644.74
Hittil i år -3.95 % %
Siste år 25.06 % %
Årlig avk 3 år - %
Årlig avk 5 år - %
Kombinasjonsfond
Fond Fondsfinans Aktiv 60/40
Dato 23/03/2017
Siste kurs 45,062.40
Hittil i år 5.05 % %
Siste år - %
Årlig avk 3 år - %
Årlig avk 5 år - %
Rentefond
Fond Fondsfinans Obligasjon
Dato 23/03/2017
Siste kurs 10,214.99
Hittil i år 0.96 % %
Siste år - %
Årlig avk 3 år - %
Årlig avk 5 år - %
Fond Fondsfinans Kreditt
Dato 23/03/2017
Siste kurs 10,378.40
Hittil i år 4.33 % %
Siste år 14.23 % %
Årlig avk 3 år 2.00 % %
Årlig avk 5 år - %
Fond Fondsfinans High Yield
Dato 23/03/2017
Siste kurs 8,489.21
Hittil i år 5.67 % %
Siste år 20.31 % %
Årlig avk 3 år - %
Årlig avk 5 år - %