Fond Dato Siste kurs Siste dag Hittil i år Siste år Årlig avk 3 år Årlig avk 10 år Kjøp
Aksjefond
Fondsfinans Norge 23/05/2017 9,812.51 -0.26 % 8.27 % 36.86 % 12.03 % 7.46 % Kjøp
Fondsfinans Norden 23/05/2017 13,159.82 0.00 % 13.21 % 26.60 % - - Kjøp
Fondsfinans Global Helse 23/05/2017 34,691.09 0.21 % 8.41 % 16.00 % 20.63 % 12.72 % Kjøp
Fondsfinans Global Energi 23/05/2017 2,632.42 0.05 % -4.39 % 18.95 % -4.27 % - Kjøp
Kombinasjonsfond
Fondsfinans Aktiv 60/40 23/05/2017 45,984.92 -0.05 % 7.20 % - - - Kjøp
Rentefond
Fondsfinans Obligasjon 23/05/2017 10,252.77 0.01 % 1.33 % 3.34 % - - Kjøp
Fondsfinans Kreditt 23/05/2017 10,672.64 -0.12 % 7.29 % 13.50 % 2.57 % - Kjøp
Fondsfinans High Yield 23/05/2017 8,785.85 -0.04 % 9.37 % 18.98 % -3.76 % - Kjøp
Aksjefond
Fond Fondsfinans Norge
Dato 23/05/2017
Siste kurs 9,812.51
Hittil i år 8.27 % %
Siste år 36.86 % %
Årlig avk 3 år 12.03 % %
Årlig avk 5 år 14.32 % %
Fond Fondsfinans Norden
Dato 23/05/2017
Siste kurs 13,159.82
Hittil i år 13.21 % %
Siste år 26.60 % %
Årlig avk 3 år - %
Årlig avk 5 år - %
Fond Fondsfinans Global Helse
Dato 23/05/2017
Siste kurs 34,691.09
Hittil i år 8.41 % %
Siste år 16.00 % %
Årlig avk 3 år 20.63 % %
Årlig avk 5 år 24.12 % %
Fond Fondsfinans Global Energi
Dato 23/05/2017
Siste kurs 2,632.42
Hittil i år -4.39 % %
Siste år 18.95 % %
Årlig avk 3 år -4.27 % %
Årlig avk 5 år - %
Kombinasjonsfond
Fond Fondsfinans Aktiv 60/40
Dato 23/05/2017
Siste kurs 45,984.92
Hittil i år 7.20 % %
Siste år - %
Årlig avk 3 år - %
Årlig avk 5 år - %
Rentefond
Fond Fondsfinans Obligasjon
Dato 23/05/2017
Siste kurs 10,252.77
Hittil i år 1.33 % %
Siste år 3.34 % %
Årlig avk 3 år - %
Årlig avk 5 år - %
Fond Fondsfinans Kreditt
Dato 23/05/2017
Siste kurs 10,672.64
Hittil i år 7.29 % %
Siste år 13.50 % %
Årlig avk 3 år 2.57 % %
Årlig avk 5 år - %
Fond Fondsfinans High Yield
Dato 23/05/2017
Siste kurs 8,785.85
Hittil i år 9.37 % %
Siste år 18.98 % %
Årlig avk 3 år -3.76 % %
Årlig avk 5 år - %